OA
OA & SOFT SYSTEMS CO.,LTD. " รับทำเงินเดือนราคาประหยัดที่สุดในไทย เครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมลงเวลา,เงินเดือน โปรมือถือเริ่มต้น 299บ/ดและอื่นๆ " " สินค้าไม่แพง คุณภาพเหนือกว่า บริการรวดเร็ว โปรแกรมใช้งานได้จริง "
SOFTWARE
โปรแกรมลงเวลา
โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมทะเบียนประวัติ
โปรแกรมฝึกอบรม
โปรแกรมสรรหาว่าจ้าง
โปรแกรมจัดกะอัตโนมัติ
โปรแกรมสวัสดิการ
โปรแกรมใบเตือน-ความดี
โปรแกรมเบิกจ่ายวัสดุ
โปรแกรมค่าเวรพยาบาล
โปรแกรมจัดกะล่วงหน้า
โปรแกรมป้องกันข้อมูล
โปรแกรมดูเวลาด้วยตัวเอง
โปรแกรมคีย์ใบลาด้วยตัวเอง
โปรแกรมคีย์ปฏิทิน OnLine
โปรแกรมพิมพ์บัตรพนักงาน
TIME RECORDER
เครื่องสแกนนิ้ว
เครื่องสแกนใบหน้า
เครื่องทาบบัตร
เครื่องสแกนเปิด-ปิดประตู
เครื่องตรวจงานรปภ.
OTHER SERVICES
พิมพ์ฟอร์มสลิปเงินเดือน
พิมพ์ฟอร์มหักภาษี 50 ทวิ
ทำบัตรพนักงาน
ทำสายคล้องบัตร
บัตร Proximity Card
รับทำเว็บไซต์
รับทำเงินเดือน
แพ็กเกจโทรมือถือ
แพ็กเกจโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

 

 

 

 

โปรแกรมคุณภาพ ในราคาประหยัด

ยุคที่แล้ว.... ของดี ราคาถูก.... ไม่มีในโลก

แต่ยุคนี้..... ของดี ราคาถูก..... มีจริง !!!


*** ยินดีรับปรับปรุงเพิ่มเติมโปรแกรม ในราคาที่เป็นกันเอง ***

ค่าสัญญาดูแลโปรแกรมรายปี ( ค่า MA ) ค่าใช้จ่ายเพียงหลักพันเท่านั้น

 

 

OA & SOFT SYSTEMS CO.,LTD. " รับทำเงินเดือนราคาประหยัดที่สุดในไทย เครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมลงเวลา โปรแกรมเงินเดือน โปรมือถือเริ่มต้น 299บ/ดและอื่นๆ " "เชิญพิสูจน์ ..... คุณภาพและราคาสินค้า ..... ด้วยตัวคุณเอง ..... ซื้อครั้งเดียว ..... ใช้จนคุ้ม ..... "

บริษัท โอเอแอนด์ซอฟท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
Tel : 02-644-3055 , 081-695-2512 , 096-563-9798 , 098-924-1316
Fax : 02-247-6984
____ Email : oasoftwin@yahoo.com ____ Line ID : oaline
Copyright ©2014 by OA & SOFT SYSTEMS CO.,LTD. All rights reserved.