OA
OA & SOFT SYSTEMS CO.,LTD. " รับทำเงินเดือนราคาประหยัดที่สุดในไทย เครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมลงเวลา,เงินเดือน โปรมือถือเริ่มต้น 299บ/ดและอื่นๆ " " สินค้าไม่แพง คุณภาพเหนือกว่า บริการรวดเร็ว โปรแกรมใช้งานได้จริง "
SOFTWARE
โปรแกรมลงเวลา
โปรแกรมเงินเดือน
โปรแกรมทะเบียนประวัติ
โปรแกรมฝึกอบรม
โปรแกรมสรรหาว่าจ้าง
โปรแกรมจัดกะอัตโนมัติ
โปรแกรมสวัสดิการ
โปรแกรมใบเตือน-ความดี
โปรแกรมเบิกจ่ายวัสดุ
โปรแกรมค่าเวรพยาบาล
โปรแกรมจัดกะล่วงหน้า
โปรแกรมป้องกันข้อมูล
โปรแกรมดูเวลาด้วยตัวเอง
โปรแกรมคีย์ใบลาด้วยตัวเอง
โปรแกรมคีย์ปฏิทิน OnLine
โปรแกรมพิมพ์บัตรพนักงาน
TIME RECORDER
เครื่องสแกนนิ้ว
เครื่องสแกนใบหน้า
เครื่องทาบบัตร
เครื่องสแกนเปิด-ปิดประตู
เครื่องตรวจงานรปภ.
OTHER SERVICES
พิมพ์ฟอร์มสลิปเงินเดือน
พิมพ์ฟอร์มหักภาษี 50 ทวิ
ทำบัตรพนักงาน
ทำสายคล้องบัตร
บัตร Proximity Card
รับทำเว็บไซต์
รับทำเงินเดือน
แพ็กเกจโทรมือถือ
แพ็กเกจโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

 

 

 

บริการรับจ้างทำเงินเดือน

ในราคาประหยัด


ประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับจากการจ้างทำเงินเดือน
1.ไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรมเงินเดือน
2.ไม่ต้องเสียเงินในการต่อสัญญาบำรุงและดูแลโปรแกรมรายปี
3.ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกดูข้อมูลการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังด้วยตัวเองได้ถึง 10 ปี
4.ลดปัญหาความปวดหัวในการเข้า-ออกของพนักงานที่ทำเรื่องเงินเดือน
5.ลดปัญหาที่พนักงานใหม่ต้องมาเรียนรู้วีธีการใช้โปรแกรม หากพนักงานเก่าที่ทำลาออก
6.ลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากตัวพนักงานใหม่ที่ทำเงินเดือน เพราะขาดความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม
7.ผู้รับจ้างมีประสบการณ์มานานกว่า 22 ปีด้านการจ่ายเงินเดือน จะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับท่านตลอดการใช้งาน
8.ลดปัญหาความปวดหัวในเรื่องการจ่ายเงินเดือนที่ซับซ้อน  ผู้รับจ้างจะเป็นผู้จัดวางระบบให้
9.สามารถมีเวลาไปทำงานส่วนอื่นๆ ได้มากขึ้น
10.ช่วยประหยัดงบประมาณด้านกำลังคนได้ในระยะยาว
11.ช่วยประหยัดงบประมาณที่ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตามที่ต้องการหรือรัฐบาลเปลี่ยนแปลงภาษีใหม่
12.รับสิทธิปรับปรุงโปรแกรมตามรูปแบบที่ต้องการได้ตลอดอายุสัญญาจ้างในราคาพิเศษ

 

สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับจากการจ้างทำเงินเดือน
1.ผู้ว่าจ้างจะได้รับข้อมูลการจ่ายเงินเดือน เพื่อเรียกดูย้อนหลังได้ 10 ปี
2.สามารถกำหนดรายการได้และรายการหักได้ได้ไม่จำกัด เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่ากะ
ค่าพาหนะ ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าอาหาร ค่าเซอร์วิส ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส และอื่น ๆ และรายการหักต่าง ๆ เช่น ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ หักมาสาย ขาดงาน ลาหักเงิน ค่าค้ำประกัน ค่าชุดฟอร์ม ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เงินกู้ยืม หักญาปนกิจ และอื่นๆ
3.รายงานทะเบียนเงินเดือนประจำงวด และใบสรุปยอดรวมแต่ละแผนก
4.รายงานการจ่ายเงินสด กรณีเลือกจ่ายเป็นเงินสด
5.รายงานการจ่ายเงินเดือนและไฟล์นำส่งธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ทุกธนาคาร
6.รายงานเงินนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และไฟล์นำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ทุกแห่ง
7.รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) และไฟล์นำส่งประกันสังคมทางอินเตอร์เน็ต
8.รายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ สปส.1-03 และการลาออกของผู้ประกันตน สปส.6-09
9.รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย(50 ทวิ)
10.รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ละเดือน (ภงด.1) และไฟล์นำส่งสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต
11.รายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งปี (ภงด.1ก) และไฟล์นำส่งสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต
12.รายงานแบบแสดงค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก)
13.รายงานทะเบียนลูกจ้าง ตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
14.รายงานทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07)
15.รายงานการปรับเงินเดือน สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ถึง 10 ปี
16.รายงานยอดเงินกู้ยืมที่เหลืออยู่ของพนักงานแต่ละคน กรณีมีการกู้ยืมเงินของบริษัทและหักออกจากเงินเดือนทุกเดือน
17.สามารถออกสลิปเงินเดือน โดยแต่ละคนแสดงรายการได้และรายการหัก ที่ไม่เหมือนกันได้

 

จุดเด่นของโปรแกรมเงินเดือน Pay Link และบริการของเรา
1.บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเอง จึงสามารถคิดค่าทำเงินเดือนในราคาถูกที่สุดในเมืองไทย
2.โปรแกรมคำนวณภาษีถูกต้อง 100 % ไม่ว่าจะมีการปรับเงินเดือนในเดือนใดก็ตาม
3.โปรแกรมมีการพัฒนามาต่อเนื่องยาวนาน 22 ปี
4.โปรแกรมเงินเดือน ตัวแรกของเมืองไทย ที่ไม่ต้องปิดงวด คำนวณภาษีในเดือนต่อไปได้ทันที
5.โปรแกรมเงินเดือน ตัวแรกของเมืองไทย ที่ไม่ต้องปิดสิ้นปี ดูการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 99 ปี
6.โปรแกรมคำนวณเงินเดือนได้ทุกรูปแบบ
7.รับพิมพ์ฟอร์มสลิปเงินเดือน หนังสือหักภาษี 50 ทวิ ในราคาพิเศษ
8.รับแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ตลอดไป

 

 


รับจ้างทำเงินเดือน ในราคาถูกที่สุุดในเมืองไทย

ยุคที่แล้ว.... ของดี ราคาถูก.... ไม่มีในโลก

แต่ยุคนี้..... ของดี ราคาถูก..... มีจริง !!!

OA & SOFT SYSTEMS CO.,LTD. " รับทำเงินเดือนราคาประหยัดที่สุดในไทย เครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมลงเวลา โปรแกรมเงินเดือน โปรมือถือเริ่มต้น 299บ/ดและอื่นๆ " "เชิญพิสูจน์ ..... คุณภาพและราคาสินค้า ..... ด้วยตัวคุณเอง ..... ซื้อครั้งเดียว ..... ใช้จนคุ้ม ..... "

บริษัท โอเอแอนด์ซอฟท์ ซิสเต็มส์ จำกัด
Tel : 02-644-3055 , 081-695-2512 , 096-563-9798 , 098-924-1316
Fax : 02-247-6984
____ Email : oasoftwin@yahoo.com ____ Line ID : oaline
Copyright ©2014 by OA & SOFT SYSTEMS CO.,LTD. All rights reserved.